Hegering Röschitz


Revier Gauderndorf

Revier Kl. Jetzelsdorf

Revier Roggendorf

Revier Röschitz

Revier Stoitzendorf

251 ha

284,4 ha

458 ha

1296,3 ha

676 ha